Головна » Production » Адвокат по захисту права власності та інших речових прав у Києві, Україні

Захист права власності та інших речових прав

Адвокат в кримінальних справах (провадженнях)

Юридичні послуги, юридичні консультації, кожен сайт адвоката в Києві переповнені питаннями захисту права власності в Україні, адже це одна із найактуальніших тем.

Але є право власності, а є інші речові права.

Як захистити право власності

Відповідно до ч. 1 ст. 316 ЦКУ, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 317 ЦКУ, власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 321 ЦКУ, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Способи захисту права власності передбачені главою 29 ЦКУ. Виходячи зі змісту положень цієї глави, існують наступні види позовів (способів) захисту права власності:

 • позовна заява про заборону вчинення дій, які можуть порушити право власності (ч. 2 ст. 386 ЦКУ),
 • позовна заява про зобов’язання вчинити певні дії для запобігання порушенню права власності (ч. 2 ст. 386 ЦКУ),
 • позовна заява про відшкодування завданої майнової та моральної шкоди внаслідок порушення права власності (ч. 3 ст. 386 ЦКУ),
 • позовна заява про витребування свого майна із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов; під віндикаційним позовом розуміють вимогу неволодіючого власника до незаконного володільця про витребування свого майна в натурі. Сторонами у віндикаційному позові виступають власник речі, який не лише позбавлений можливості користуватися і розпоряджатися річчю, але вже й фактично нею не володіє, та незаконний фактичний володілець речі (як добросовісний, так і недобросовісний); тобто змістом віндикаційного позову є витребування саме тієї речі, яка вибула із законного володіння власника) (ч. 1 ст. 387 ЦКУ),
 • позовна заява про усунення перешкод у здійснення права користування та розпоряджання своїм майном (негаторний позов; права та інтереси власника можуть бути порушені і в тих випадках, коли майно не вибуває з його володіння, але треті особи створюють перешкоди в користуванні чи розпорядженні майном; у таких випадках власник може захистити своє право власності від порушень позовом, який називається негаторним) (ч. 1 ст. 391 ЦКУ),
 • позовна заява про визнання права власності (коли це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати правовстановлюючого документу) (ч. 1 ст. 392 ЦКУ),
 • позовна заява про визнання незаконним та скасування правового акту органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, що порушує право власності, з відшкодуванням майнової та моральної шкоди (ст. 393 ЦКУ),
 • позовна заява про відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель у зв’язку із зниженням їх цінності (ч. 1 ст. 394 ЦКУ).

При формуванні правових позицій в даній категорії справ, необхідно керуватися главою 29 ЦК України та іншими спеціальними нормами права,  крім того, слід враховувати постанову Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав» від 07 лютого 2014 року № 5, постанову Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» від 03 червня 2016 року № 5,  практикою Європейського суду з прав людини про міжнародно-правові механізми захисту права власності, правові позиції Верховного Суду України по справам № 6-92цс15, № 6-244цс14, № 6-1851цс15, № 6-1цс15, № 6-348цс15, № 6-1920цс15, № 6-2510цс15, №6-265цс16.

Інші речові права

Відповідно до ч. 1 ст. 395 ЦКУ, речовими правами на чуже майно є:

 1. право володіння;
 2. право користування (сервітут);
 3. право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
 4. право забудови земельної ділянки (суперфіцій).

Відповідно до ч. 1 ст. 396 ЦКУ, особа, яка має речове право на чуже майно, має право на захист цього права, у тому числі і від власника майна, відповідно до положень глави 29 цього Кодексу.

Послуги адвоката по захисту права власності в Україні

Але це все «суха» юриспруденція, клієнту потрібно лише звернутись за правовою допомогою до адвоката, надати на ознайомлення документи, які посвідчують право власності або інше речове право, повідомити всю наявну інформацію і розповісти в чому саме, на його думку, полягає порушення його речового права. Решта – робота адвоката.

Далеко не завжди є сенс втягуватися в тривалу судову тяганину як здається клієнтові. Спочатку треба з’ясувати наявність самого речового права і чим воно підтверджується, потім треба встановити чи дійсно є порушення цього речового права і в чому воно виражається, потім треба обрати правильний спосіб захисту, відповідно до спірного характеру правовідносин, потім рухатися по процедурі і так далі.

Іншими словами, перемога криється у підготовці!