Головна » Production » Захист адвоката у зобов’язальних правовідносинах у Києві, Україні

Захист у зобов’язальних правовідносинах

Адвокат в кримінальних справах (провадженнях)

Юридична консультація або юридична допомога у зобов’язальних правовідносинах може охоплювати широке коло питань, все залежить від виду зобов’язання і етапу, на якому звернувся клієнт: укладення договору, зміна договору, виконання договору, розірвання договору. Немаловажним є заходи забезпечення виконання основного договору: неустойка, порука, гарантія, завдаток, застава (іпотека), притримання. 

Послуги адвоката в Києві: захист у зобов’язальних правовідносинах

Адвокат повинен в доступній формі роз’яснити сторонам договору правові наслідки порушення зобов’язання та відповідальність за порушення зобов’язання.

Зобов’язальне право поділяє зобов’язання на договірні і не договірні.

До договірних зобов’язань належать такі види

 1. Договори купівлі-продажу (зокрема, роздрібної купівлі-продажу, поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу, міни),
 2. Договір дарування,
 3. Договір ренти,
 4. Договір довічного утримання (догляду),
 5. Договори найму (оренди) (зокрема, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму будівлі або іншої капітальної споруди, найму (оренди) транспортного засобу, лізингу),
 6. Договір найму (оренди) житла,
 7. Договір позички,
 8. Договори підряду (зокрема, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи),
 9. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт,
 10. Договір послуг,
 11. Договір перевезення,
 12. Договір транспортного експедирування,
 13. Договори зберігання (зокрема, зберігання на товарному складі, спеціального виду зберігання),
 14. Договір страхування,
 15. Договір доручення,
 16. Договір комісії,
 17. Договір управління майном,
 18. Договір позики, кредиту, банківського вкладу,
 19. Договори банківського рахунку (зокрема, рахунку умовного зберігання (ескроу),
 20. Договір факторингу,
 21. Договори розрахунків (зокрема, розрахунку із застосуванням платіжних доручень, розрахунку за аккредитивом, розрахунку за інкасовими дорученнями, розрахунку із застосуванням розрахункових чеків),
 22. Договір розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності,
 23. Договір комерційної концесії,
 24. Договіри спільної діяльності (зокрема, простого товариства).

Види недоговірних зобов’язань

 1. Публічна обіцянка винагороди,
 2. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення,
 3. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи,
 4. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи,
 5. Відшкодування шкоди, в тому числі:
  • 5.1. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю,
  • 5.2. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг),
 6. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

Специфіка і ціни на юридичні послуги залежить від конкретного виду зобов’язань, етапу звернення та від інших факторів.

Кожен конкретний вид зобов’язань має свою специфіку і , як правило, врегульований спеціальним законом, тому і способи судового захисту порушених прав у зобов’язальних правовідносинах можуть бути як загальними (стаття 16 Цивільного Кодексу України), зокрема:

 • визнання договору недійсним та відновлення становища, яке існувало до порушення;
 • примусове виконання обов’язку в натурі;
 • зміна чи припинення правовідношення;
 • відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
 • відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

так і спеціальними (або книга п’ята ЦК України або спеціальний закон).

Відповідно до ч. 3 ст. 16 ЦК України, суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, тому до укладання договорів треба відноситися вкрай уважно.