Головна » Main » Адвокат у Києві

Про адвоката

Адвокат у Києві та по Україні

Богомаз Андрій Павлович

Документи

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю: № 005699 від 17 березня 2016 року.

Організаційна форма здійснення адвокатської діяльності: індивідуальна.

Відомості внесені до Єдиного реєстру адвокатів України.

До отримання статусу адвоката України правовий досвід набув в складі юридичної фірми та адвокатського бюро в місті Києві.

Інформація про адвоката

Залишаюся одним з небагатьох адвокатів, хто результативно практикує всі види судочинства: кримінальне, цивільне (цивільні, житлові, земельні, сімейні, трудові спори), у справах про адміністративні правопорушення, адміністративне, господарське.

Кримінальний адвокат. Закумульовано значний досвід роботи зі всіма видами учасників кримінального провадження: Здійснюю захист підозрюваного, обвинуваченого; представляю інтереси потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт; надаю правову допомогу свідкам. Завжди приділяю увагу обставинам, що виключають злочинність діяння, питанням звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та його відбування, а також багатьом іншим аспектам, що впливають на правове становище клієнтів.

Адвокат по адміністративним правопорушенням: захищаю осіб, що притягуються до адміністративної відповідальності, представляю інтереси потерпілих від адміністративних правопорушень.

Цивільний адвокат: веду всі категорії цивільних справ, зокрема, встановлення опіки та піклування, визнання правочинів недійсними, спростування недостовірної інформації, захист честі, гідності та ділової репутації, захист права на особисте життя та його таємницю, захист права власності та інших речових прав, захист інтелектуальної власності (авторські та суміжні права, корисні моделі, торгові марки, комерційні таємниці), договірні та недоговірні зобов’язання, спадкові справи, тощо, в усіх судових інстанціях: перша, апеляційна, касаційна.

Сімейний адвокат: веду всі категорії сімейних справ, зокрема, поділ спільного майна подружжя, стягнення аліментів на одного з подружжя, розірвання шлюбу, визначення походження дитини, вирішення спорів щодо участі у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини, відібрання дитини, позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів та додаткових витрат на дитину, зміна розміру аліментів, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів (оплати додаткових витрат на дитину), стягнення аліментів на повнолітніх дітей, усиновлення, в усіх судових інстанціях: перша, апеляційна, касаційна.

Житловий адвокат: веду всі категорії житлових справ, зокрема, вселення та виселення з житлового приміщення, надання у володіння та користування частини спільного майна в натурі, укладення, зміна та розірвання договорів оренди житлового приміщення, позбавлення права користування житловим приміщенням, зняття з реєстрації місця проживання, виділ, поділ квартири або будинку, тощо, в усіх судових інстанціях: перша, апеляційна, касаційна.

Земельний адвокат: веду всі категорії земельних справ, зокрема, щодо права власності на землю, права користування землею (постійне користування, оренда, приватний партнер, концесіонер), земельного сервітуту, права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови, тощо, супроводжую операції з землею (аналіз правовстановлюючих документів, оцінка можливих ризиків та наслідків, участь у проведенні самої операції з землею).

Трудовий адвокат: веду всі категорії трудових справ, пов’язаних з виникненням, зміною та припиненням трудових відносин, в тому числі, відпрацьовую комісії по трудовим спорам, супроводжую трудові спори в судах всіх інстанцій: перша, апеляційна, касаційна, зокрема, про:

 • оскарження рішення комісії по трудовим спорам,
 • поновлення на роботі,
 • зміну дати і формулювання причини звільнення,
 • оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижче оплачуваної роботи
 • відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації,
 • оформлення трудових відносин у разі виконання роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду такої роботи,
 • відмову у прийнятті на роботу
 • відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди.

Адвокат по адміністративним справам: веду всі категорії адміністративних справ, зокрема, про:

 • визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень,
 • визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень,
 • визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій,
 • визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії,
 • встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень,
 • стягнення з відповідача – суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, заподіяної його протиправними рішеннями, дією або бездіяльністю.

Господарський адвокат: захищаю суб’єктів господарювання та споживачів шляхом:

 • визнання наявності або відсутності прав,
 • визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб’єкта господарювання або споживачів,
 • визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом,
 • відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб’єктів господарювання,
 • припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення,
 • присудження до виконання обов’язку в натурі,
 • відшкодування збитків,
 • застосування штрафних санкцій,
 • застосування оперативно-господарських санкцій;
 • застосування адміністративно-господарських санкцій;
 • установлення, зміни або припинення господарських правовідносин,
 • іншими способами, передбаченими законом.

Письмові подяки клієнтів