Головна » Production » Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав фізичної особи у Києві, Україні

Захист особистих немайнових прав фізичної особи

Адвокат в кримінальних справах (провадженнях)

Юридична консультація, складання та подача таких процесуальних документів як:

 • позовна заява про захист гідності та честі,
 • позовна заява про захист ділової репутації,
 • позовна заява про захист особистого життя та його таємниці, представництво в суді, це питання, якими треба займатися обов’язково, звертатися за правовою допомогою адвоката в Києві і рішуче захищати свої особисті немайнові права.

Особисті немайнові права складаються з прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, та з прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

Захист особистих немайнових прав фізичної особи в Києві

За захистом особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, звертаються дуже рідко, але вони варті того, щоб їх перерахувати і знати:  

 • право на життя (ст. 281 ЦКУ),
 • право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров’ю (ст. 282 ЦКУ),
 • право на охорону здоров’я (ст. 283 ЦКУ),
 • право на медичну допомогу (ст. 284 ЦКУ),
 • право на інформацію про стан свого здоров’я (ст. 285 ЦКУ),
 • право на таємницю про стан здоров’я (ст. 286 ЦКУ),
 • права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я (ст. 287 ЦКУ),
 • право на свободу (ст. 288 ЦКУ),
 • право на особисту недоторканність (ст. 289 ЦКУ),
 • право на донорство (ст. 290 ЦКУ),
 • право на сім’ю (ст. 291 ЦКУ),
 • право на опіку або піклування (ст. 292 ЦКУ),
 • право на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 293 ЦКУ).

За захистом особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, звертаються частіше і до таких, зокрема, належать:  

 • право на повагу до гідності та честі; відповідно до ч. 3 ст. 297 ЦКУ, фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі;
 • право на недоторканість ділової репутації; відповідно до ч. 2 ст. 299 ЦКУ, фізична особа може звернутися до суду з позовом про захист своєї ділової репутації;
 • право на особисте життя та його таємницю; відповідно до ч. 4 ст. 301 ЦКУ, обставини особистого життя фізичної особи можуть бути розголошені іншими особами лише за умови, що вони містять ознаки правопорушення, що підтверджено рішенням суду, а також за її згодою.

Відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27 лютого 2009 року «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» (далі – Пленум),  чинне законодавство не містить визначення понять гідності, честі чи ділової репутації, оскільки вони є морально-етичними категоріями й одночасно особистими немайновими правами, яким закон надає значення самостійних об’єктів судового захисту. 

Зокрема, під гідністю слід розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності, з честю пов’язується позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її   діянь (поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро і зло, а під діловою репутацією фізичної особи розуміється набута особою суспільна оцінка її  ділових і професійних якостей при виконанні нею трудових, службових, громадських чи інших обов’язків. Під діловою репутацією юридичної  особи,   у   тому числі підприємницьких товариств, фізичних осіб – підприємців, адвокатів, нотаріусів та інших осіб, розуміється оцінка їх підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності, яку здійснює така особа як учасник суспільних відносин. 

З досвіду надання послуг адвоката в Києві, з впевненістю можу сказати, що особисті немайнові права необхідно захищати обов’язково. Тільки починаємо рухатись з клієнтом по справі, після відкриття провадження по конкретній цивільній (господарській) справі, і відповідачі (порушники цих прав) одразу поводять себе по іншому: готові йти на компроміс, прибирають розповсюджену недостовірну інформацію і так далі, тому такі факти (порушення особистих немайнових прав) поза увагою залишати не можна!

Але судова перемога в даній категорії справ, як і будь-якій іншій, починається з ретельної її підготовки: необхідно визначитись чи об’єктивно було порушення того чи іншого особистого немайнового права? у який воно відбулося спосіб і як виразилося? хто є порушником (відповідачем)? чи завдано майнової, моральної шкоди? якими доказами все це підтверджується? та багато інших матеріально-правових та процесуально-правових питань, на підготовку яких треба звернути увагу.

Тому, як то кажуть, поважайте себе і вас будуть поважати інші!