Послуги

І. Адвокат в кримінальних справах (провадженнях): 

1.  здійснення захисту:  підозрюваного; обвинуваченого; особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру; особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).

2.  здійснення представництва: потерпілого; цивільного позивача, цивільного відповідача; юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження

3.    надання правової допомоги свідку 

ІІ. Адвокат в справах про адміністративні правопорушення:

1.    здійснення захисту особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

2.    здійснення представництва потерпілого

ІІІ. Цивільний адвокат:

Правова допомога, представництво в наступних категоріях справ:

1.   в цивільних справах: визнання правочинів недійсними; захист особистих немайнових прав фізичної особи; захист права власності та інших речових прав; захист права інтелектуальної власності; захист прав та законних інтересів у зобов’язальних правовідносинах; спадкові справи; інші види цивільних справ

2. сімейний адвокат: розірвання шлюбу; поділ майна подружжя; стягнення аліментів; визначення походження дитини; позбавлення батьківських прав; визначення способів участі у вихованні та спілкуванні з дитиною; визначення місця проживання дитини; інші види сімейних справ 

3.   в житлових справах виселення з жилих приміщень; інші види житлових справ

4.   в земельних справах захист прав на землю

5.  в трудових справах: поновлення на роботі в разі незаконного звільнення з оплатою вимушеного прогулу; інші види трудових справ

IV. Адвокат по адміністративним справам:

Правова допомога, представництво в наступних категоріях спорів: спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень; спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів; спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України; спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму; спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації.

V. Адвокат по господарським справам:

Правова допомога, в тому числі і судовий захист, у всіх питаннях, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання (споживачами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, наділеними господарською компетенцією, а також, громадянами, громадськими та іншими організаціями, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності).

VІ. Адвокат у конституційному судочинстві:

Правова допомога, представництво при конституційному зверненні до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи. 

Суб’єктами права на конституційне звернення у вказаному випадку можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи

За результатами розгляду конституційного звернення, Конституційний Суд України приймає РІШЕННЯ, яке є обов’язковим, остаточним і оскарженню не підлягає.

 

Надаю послуги адвоката у всіх районах міста Києва:

Адвокат у Голосіївському районі

Адвокат у Дарницькому районі

Адвокат у Деснянському районі

Адвокат у Дніпровському районі

Адвокат у Оболонському районі

Адвокат у Печерському районі

Адвокат у Подільському районі

Адвокат у Святошинському районі

Адвокат у Солом'янському районі

Адвокат у Шевченківському районі