Головна » Production » Адвокат по захисту права інтелектуальної власності в Києві, Україні

Захист права інтелектуальної власності

Адвокат в кримінальних справах (провадженнях)

Юридична консультація, послуги адвоката в Києві у сфері захисту права інтелектуальної власності здійснюються не кожним правником. Зазвичай у цій сфері спеціалізуються невеликі групи правників. Однак, попит на ці послуги зростає і в судову реформу закладено створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності (п. 1 ч. 2 стаття 31 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Адвокат з інтелектуальної власності у Києві

Розберемося спочатку в базових поняттях.

Відповідно до ст. 418 Цивільного Кодексу України:   

 1. Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт, визначений цим Кодексом та іншим законом.
 2. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права, зміст яких щодо певних об’єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 419 ЦКУ, право інтелектуальної власності та право власності на річ не залежать одне від одного.

Відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦКУ, до об’єктів права ІВ, зокрема, належать:

 • літературні та художні твори;
 • комп’ютерні програми;
 • компіляції даних (бази даних);
 • виконання;
 • фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення;
 • наукові відкриття;
 • винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
 • раціоналізаторські пропозиції;
 • сорти рослин, породи тварин;
 • комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення;
 • комерційні таємниці.

Коротко зупинюсь на деяких об’єктах права інтелектуальної власності та на документах, які посвідчують права суб’єктів права інтелектуальної власності на ці об’єкти.

Право на наукове відкриття засвідчується дипломом (ч. 2 статті 458 ЦКУ).

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом (ч. 1 ст. 462 ЦКУ). Але, суб’єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок повинні рахуватися із правом попереднього користувача у відношенні цих об’єктів (ст. 470 ЦКУ).

Набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом (ч. 1 ст. 472 ЦКУ). Але, суб’єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми також повинні рахуватися із правом попереднього користувача (ст. 480 ЦКУ).

Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом (ч. 3 ст. 489 ЦКУ) 

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку (знаку для товарів і послуг) засвідчується свідоцтвом (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг) (ч. 1 ст. 494 ЦКУ).

Захист прав інтелектуальної власності судом

Порядок використання об’єкта права інтелектуальної власності регламентується ст. 426 Цивільного Кодексу України, в тому числі шляхом надання дозволу (видачі ліцензії), підписанням ліцензійного договору, тощо, однак не всі дотримуються визначених законодавчих умов і виникають спори.

Суб’єкт, чиї права порушені у цій сфері, в разі звернення за судовим захистом (позивач), має право на вибір способів захисту порушеного права, як загальних (стаття 16 ЦКУ), так і спеціальних (ч. 2 статті 432 ЦКУ), до яких належать: 

 1. Застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
 2. Зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;
 3. Вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;
 4. Вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;
 5. Застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;
 6. Опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Для формування правової позиції у справі, навіть в цивільній, в нагоді будуть роз’яснення Вищого господарського суду України, викладені в Постанові Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17 жовтня 2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності».