Послуги адвоката в Києві
та по Україні

Головна » Main » Послуги адвоката в Києві та по Україні
Адвокат в кримінальних справах (провадженнях)

Адвокат в кримінальних справах (провадженнях):

 1. здійснення захисту: підозрюваного; обвинуваченого; особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру; особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).
 2. здійснення представництва: потерпілого; цивільного позивача, цивільного відповідача; юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
 3. надання правової допомоги свідку
Адвокат в трудових спорах

Адвокат в трудових спорах

веду всі категорії трудових справ, пов’язаних з виникненням, зміною та припиненням трудових відносин, в тому числі, відпрацьовую комісії по трудовим спорам, супроводжую трудові спори в судах всіх інстанцій: перша, апеляційна, касаційна.

Адвокат в трудових спорах
Адвокат в справах про адміністративні правопорушення

Адвокат в справах про адміністративні правопорушення:

 1. здійснення захисту особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
 2. здійснення представництва потерпілого
Адвокат в цивільних справах

Адвокат в цивільних справах

Правова допомога, представництво в наступних категоріях справ:

 1. в цивільних справах: визнання правочинів недійсними; захист особистих немайнових прав фізичної особи; захист права власності та інших речових прав; захист права інтелектуальної власності; захист прав та законних інтересів у зобов’язальних правовідносинах; спадкові справи; інші види цивільних справ
 2. сімейний адвокат: розірвання шлюбу; поділ майна подружжя; стягнення аліментів; визначення походження дитини; позбавлення батьківських прав; визначення способів участі у вихованні та спілкуванні з дитиною; визначення місця проживання дитини; інші види сімейних справ
 3. в житлових справах виселення з жилих приміщень; інші види житлових справ
 4. в земельних справах захист прав на землю
 5. в трудових справах: поновлення на роботі в разі незаконного звільнення з оплатою вимушеного прогулу; інші види трудових справ
Адвокат в цивільних справах
Адвокат по господарським справам

Адвокат по господарським справам:

Правова допомога, в тому числі і судовий захист, у всіх питаннях, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання (споживачами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, наділеними господарською компетенцією, а також, громадянами, громадськими та іншими організаціями, які виступають засновниками суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності).

Адвокат по адміністративним справам

Адвокат по адміністративним справам:

Правова допомога, представництво в наступних категоріях спорів: спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень; спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів; спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України; спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму; спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації.

Адвокат по адміністративним справам
Адвокат по сімейним справам

Адвокат по сімейним справам:

Веду всі категорії сімейних справ, зокрема, поділ спільного майна подружжя, стягнення аліментів на одного з подружжя, розірвання шлюбу, визначення походження дитини, вирішення спорів щодо участі у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини, відібрання дитини, позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів та додаткових витрат на дитину, зміна розміру аліментів, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів (оплати додаткових витрат на дитину), стягнення аліментів на повнолітніх дітей, усиновлення, в усіх судових інстанціях: перша, апеляційна, касаційна.

Адвокат по житловим справам

Адвокат по житловим справам

Веду всі категорії житлових справ, зокрема, вселення та виселення з житлового приміщення, надання у володіння та користування частини спільного майна в натурі, укладення, зміна та розірвання договорів оренди житлового приміщення, позбавлення права користування житловим приміщенням, зняття з реєстрації місця проживання, виділ, поділ квартири або будинку, тощо, в усіх судових інстанціях: перша, апеляційна, касаційна.

Адвокат по житловим справам
Адвокат по земельним справам

Адвокат по земельним справам

Веду всі категорії земельних справ, зокрема, щодо права власності на землю, права користування землею (постійне користування, оренда, приватний партнер, концесіонер), земельного сервітуту, права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови, тощо, супроводжую операції з землею (аналіз правовстановлюючих документів, оцінка можливих ризиків та наслідків, участь у проведенні самої операції з землею).

Консультації і роз’яснення з правових питань

Консультації і роз’яснення з правових питань

веду всі категорії трудових справ, пов’язаних з виникненням, зміною та припиненням трудових відносин, в тому числі, відпрацьовую комісії по трудовим спорам, супроводжую трудові спори в судах всіх інстанцій: перша, апеляційна, касаційна.

Консультації і роз’яснення з правових питань
Складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру

Складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру

 1. здійснення захисту: підозрюваного; обвинуваченого; особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру; особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).
 2. здійснення представництва: потерпілого; цивільного позивача, цивільного відповідача; юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
 3. надання правової допомоги свідку
Всі види представництва

Всі види представництва

веду всі категорії трудових справ, пов’язаних з виникненням, зміною та припиненням трудових відносин, в тому числі, відпрацьовую комісії по трудовим спорам, супроводжую трудові спори в судах всіх інстанцій: перша, апеляційна, касаційна.

Всі види представництва
Правовий супровід діяльності фізичних та юридичних осіб

Правовий супровід діяльності фізичних та юридичних осіб

 1. здійснення захисту: підозрюваного; обвинуваченого; особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру; особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).
 2. здійснення представництва: потерпілого; цивільного позивача, цивільного відповідача; юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
 3. надання правової допомоги свідку
Правовий супровід інвестиційної діяльності

Правовий супровід інвестиційної діяльності

веду всі категорії трудових справ, пов’язаних з виникненням, зміною та припиненням трудових відносин, в тому числі, відпрацьовую комісії по трудовим спорам, супроводжую трудові спори в судах всіх інстанцій: перша, апеляційна, касаційна.

Правовий супровід інвестиційної діяльності