Головна » Production » Поновлення на роботі за рішенням суду з оплатою вимушеного прогулу у Києві, Україні

Поновлення на роботі з оплатою вимушеного прогулу

Адвокат в кримінальних справах (провадженнях)
Якісні послуги адвоката в Києві це перше за все якісна юридична допомога по трудовим спорам. Даному питанню я присвячував окрему статтю в розділі «новини» від 08 червня 2017 року. Як правило юридична консультація потрібна клієнтам, коли їх вже звільнили з роботи і вони хочуть поновлення на роботі з оплатою вимушеного прогулу, але є і такі, які звертаються, коли тільки починають відбуватися негативні процеси з боку власника або уповноваженого ним органу, тому в залежності від часу звернення, можуть бути різні поради і різні правові позиції.

Трудові спори про поновлення на роботі: порядок вирішення

Відповідно до ст. 221 КЗпП України, трудові спори розглядаються:

  1. Комісіями по трудових спорах (КТС);
  2. Районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами.

Такий порядок розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і власником або уповноваженим ним органом, застосовується незалежно від форми трудового договору.

Відповідно до ст. 232 КЗпП України, безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами:

  1. Працівників підприємств, установ, організацій, де КТС не обираються;
  2. Працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового договору, зміну дати і формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій статті 221 і статті 222 цього Кодексу.

Таким чином, трудові спори про понолення на роботі розглядаються безпосередньо в судах, що ніби-то одразу надає право звертатися за захистом порушених трудових прав в суд, але насторожує вимога п. 1 ч. 1 ст. 231 КЗпП України, де зазначено, що у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами працівника чи власника або уповноваженого ним органу, коли вони не згодні з рішенням КТС підприємства, установи, організації (підрозділу), тому для підстраховки, радю проміжно, в межах строків скороченої позовної давності, все одно звернутись з початку до КТС і отримати рішення КТС.

Поновлення на роботі за рішенням суду

До суду треба звертатись тільки тоді, коли власником або уповноваженим ним органом дійсно порушені вимоги трудового законодавства. Це моя позиція. Інакше навіщо витрачати сили і засоби, коли немає перспективи?

Аналізується сукупність умов, які можуть стати запорукою судового рішення на користь клієнта:

  1. Чи правомірна підстава звільнення? (як правило вимоги статті 40-42 КЗпП України),
  2. Чи дотримано процедури звільнення? (як правило вимоги стаття 43 КЗпП України в частині отримання попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації, профспілкового представника),
  3. Чи не вичерпано ще строків звернення до суду?

Відповідно до ст. 233 КЗпП України:

Працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.

Відповідно до ст. 238 КЗпП України:

При розгляді трудових спорів у питаннях про грошові вимоги, крім вимог про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи (стаття 235), орган, який розглядає спір, має право винести рішення про виплату працівникові належних сум без обмеження будь-яким строком.

Питання строків звернення до суду є дуже важливим.

Позовна заява про поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу – це як правило перший крок з цього починається справа про поновлення на роботі в разі незаконного звільнення, але краще цей крок робити з адвокатом по трудовим спорам в Києві.

З вартістю моїх юридичних послуг Ви можете ознайомитися в розділі ціни.

Як здійснюється оплата вимушеного прогулу

Відповідно до останньої частини ст. 235 КЗпП України, рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню.

Отже, в день прийняття рішення судом першої інстанції можна одразу оформляти виконавчий лист і звертати його до примусового виконання у державного чи приватного виконавця.

Відповідно до ч. 1 ст. 239 КЗпП України, у разі скасування виконаних судових рішень про стягнення заробітної плати чи інших виплат, що випливають з трудових правовідносин, поворот виконання допускається лише тоді, коли скасоване рішення грунтувалося на повідомлених позивачем неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах.

Отже, якщо не було повідомлення позивачем неправдивих відомостей або подання підроблених документів, то повороту виконання (повернення назад роботодавцю виплачених сум середнього заробітку за час вимушеного прогулу) не буде.