Ціни

Усна консультація - 200 грн.

Комплексне супроводження цивільної (адміністративної, господарської) справи в суді першої інстанції – від 3000 грн.

Комплексне супроводження справи про адміністративне правопорушення в суді першої інстанції – від 2000 грн.

Комплексне супроводження кримінального провадження на стадії:

  • досудового розслідування – від 5000 грн.,
  • судового провадження у першій інстанції – від 5000 грн

Ціни на інші види юридичних послуг договірні.

Адвокат надає правову допомогу на підставі договору про надання правової допомоги.

Договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат) зобов'язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобовязується оплатити надання правової допомоги (гонорар) та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Гонорар - форма винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини.

Фактичні витрати - витрати клієнта, необхідні для виконання договору про надання правової допомоги. До фактичних витрат можуть належати: судовий збір, відправка кореспонденції засобами зв'язку, транспортні витрати тощо. Фактичні витрати попередньо доводяться до відома клієнта та підтверджуються документально.