Головна » Production » Адвокат по захисту прав на землю (земельну ділянку) Київ, Україна

Захист прав на землю

Адвокат в кримінальних справах (провадженнях)

Юридична допомога в даній галузі визначатиметься видом права на землю, яким володіє клієнт. Чи це: 

 1. Право власності на землю,
 2. Право користування землею (постійного користування земельною ділянкою, оренди земельної ділянки, концесіонера на земельну ділянку),
 3. Право земельного сервітуту (право проходу та проїзду на велосипеді; право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху; право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм); право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку; право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку; право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми; право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми; право прогону худоби по наявному шляху; право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд; інші земельні сервітути),
 4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис),
 5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).

Для кожного виду прав на землю свої правомочності, свої способи захисту і так далі. 

Адвокат по земельним питанням (спорам) Київ

Послуги адвоката в Києві можуть також знадобитися і на стадії набуття права на землю:

 • при процедурі безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами,
 • при набутті права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність),
 • при передачі землі в оренду, тощо.

Розібравшись з видом права на землю, треба з’ясувати (перевірити) реєстрацію права на землю в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, адже земельна ділянка це нерухоме майно, а згідно чинного законодавства України, права на нерухоме майно виникають з моменту їх державної реєстрації (статті 125, 126 Земельного кодексу України).

Перевіривши цю інформацію можна наприклад несподівано для себе виявити наявність (відсутність):

 • обтяжень прав на земельну ділянку,
 • обмежень у використанні земельної ділянки тощо.

Як зареєструвати право власності на земельну ділянку?

Будь-який вид права на землю підлягає державній реєстрації.

Державну реєстрацію таких прав частіше проводять через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або у нотаріусів України (спеціальних суб’єктів у сфері державної реєстрації) на підставі встановленого переліку документів.

За результатами успішно проведеної державної реєстрації права на земельну ділянку отримується Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в якому відображена вся актуальна інформація про об’єкт та суб’єкта права на землю.

Позбавлення права власності на землю

Відповідно до ст. 140 ЗК України, підставами припинення права власності є:

 • добровільна відмова власника від права на земельну ділянку;
 • смерть власника за відсутності спадкоємця;
 • відчуження земельної ділянки за рішенням власника;
 • звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора;
 • відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;
 • конфіскація за рішенням суду;
 • невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 143 ЗК України, примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюється у судовому порядку у разі:

 • використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;
 • неусунення допущених порушень законодавства (забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, забруднення земель бактеріально-паразитичними і карантинно-шкідливими організмами, засмічення земель забороненими рослинами, пошкодження і знищення родючого шару ґрунту, об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, порушення встановленого режиму використання земель, що особливо охороняються, а також використання земель способами, які завдають шкоди здоров’ю населення) в строки, встановлені вказівками (приписами) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі;
 • конфіскації земельної ділянки;
 • примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності;
 • примусового звернення стягнень на земельну ділянку по зобов’язаннях власника цієї земельної ділянки;
 • невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом.

Підсумовуючи викладене, зауважу, що якщо Ви захищаєте свої земельні права чи намагаєтесь стягнути завдані збитки або вас притягують до відповідальності за порушення земельного законодавства – послуги земельного адвоката в Києві по розумним цінам вам будуть дуже доречні.