Головна » Production » Адвокат по спадковим справам у Києві, Україні

Спадкові справи

Адвокат в кримінальних справах (провадженнях)

Юридична консультація адвоката (Київ) по спадковим справам може стосуватися будь-яких питань, але все ж таки зверну увагу на те, що відповідно до Глав 84-90 Цивільного кодексу України (далі – ЦК), Закону України «Про нотаріат», підзаконних нормативно-правових актів, в Україні встановлено нотаріальний порядок оформлення права на спадщину. Основним суб’єктом взаємодії по спадщині є нотаріус (державний чи приватний). Україна йде до спрощення та доступності процедури спадкування про що я зазначав в новинах від 24 січня 2017 року.  

Допомога адвоката в отриманні спадщини у м. Києві та в Україні знадобиться тоді, коли за загальним (нотаріальним) порядком прийняття і оформлення спадщини пішло щось не так. Типові види позовів в сфері захисту спадкових прав наступні:   

 • про визнання заповіту недійсним (ч. 2 стаття 1223, 1257 ЦК),
 • про усунення від права на спадкування (ст. 1224 ЦК),
 • про зменшення розміру обов’язкової частки у спадщині (ч. 1 ст. 1241 ЦК),
 • про визначення додаткового строку для прийняття спадщини (ч. 3 ст. 1272 ЦК),
 • про визнання права власності в порядку спадкування за законом,
 • про визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину (ч. 1 ст. 1301 ЦК),
 • про відшкодування розумних витрат, які були зроблені особою на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця (стаття 1232 ЦК),
 • та інші.

Важливим доказом в даній категорії справ є матеріали спадкової справи, які, як правило, за клопотанням сторін, витребовуються у нотаріуса за ухвалою суду.

Судами звертається увага, чому позивач (заявник) одразу звернувся за захистом своїх законних прав та інтересів до суду, чи може у нього були всі умови для реалізації своїх прав та інтересів в нотаріальному порядку.

Кожен вид позовів має свої особливості, але при наявності підстав, якісно складеному позові (заяві) та дотриманні процедури, вони з вискою ймовірністю будуть задоволені судами.  

Для себе необхідно знати, що спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ч. 1 ст. 1216 ЦК).

Спадкування здійснюється за заповітом або за законом (ч. 1 ст. 1217 ЦК).

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ч. 1 ст. 1218 ЦК).

Не треба забувати, що успадкувати можна не тільки права, а й обов’язки!  

Так, відповідно до ст. 1231 ЦК:  

 1. До спадкоємця переходить обов’язок відшкодувати майнову шкоду (збитки), яка була завдана спадкодавцем.
 2. До спадкоємця переходить обов’язок відшкодування моральної шкоди, завданої спадкодавцем, яке було присуджено судом зі спадкодавця за його життя.
 3. До спадкоємця переходить обов’язок сплатити неустойку (штраф, пеню), яка була присуджена судом кредиторові із спадкодавця за життя спадкодавця.
 4. Майнова та моральна шкода, яка була завдана спадкодавцем, відшкодовується спадкоємцями у межах вартості рухомого чи нерухомого майна, яке було одержане ними у спадщину.

Порядок оформлення спадщини за заповітом

Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті (ч. 1 ст. 1233 ЦК).  

У заповідача доволі багато прав для вираження своєї волі на випадок своєї смерті. Заповідач має право: 

 • на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за заповітом (ст. 1236 ЦК),
 • на покладення на спадкоємця інших обов’язків (ст. 1240 ЦК),
 • на призначення спадкоємців (ст. 1235 ЦК), тощо.

Так, відповідно до стаття 1235 ЦК: 

 1. Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин.
 2. Заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати право на спадкування.
 3. Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині. Чинність заповіту щодо осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, встановлюється на час відкриття спадщини.

Заповідач складає заповіт особисто у нотаріуса, нотаріус його реєструє в спадковому реєстрі. Заповідач може скасувати заповіт, скласти новий заповіт і так далі. Кожний новий заповіт відміняє попередній.    

Як отримати спадок по заповіту?

Порядок оформлення спадщини за заповітом загальний: подача нотаріусу заяви про прийняття спадщини, заведення нотаріусом спадкової справи, провадження по спадковій справі і видача через шість місяців свідоцтва про право на спадщину. Єдине, що – уважне вивчення змісту заповіту: чи може бути заповіт визнаний недійсним? чи охоплює він усю спадщину або тільки її частину?

Відповідно до ч. 2 ст. 1223 ЦК, у разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування одержують особи за законом.

Порядок оформлення спадщини за законом

Відповідно до статті 1258 ЦК: 

 1. 1. Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово.
 2. 2. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття.

Відповідно до ч. 1 ст. 1261 ЦК, 

 •      У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки (ч. 1 ст. 1261 ЦК).
 •      У другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері (ч. 1 ст. 1262 ЦК).
 •      У третю чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця (ч. 1 ст. 1263 ЦК).
 •      У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини (ч. 1 ст. 1264 ЦК).
 •      У п’яту чергу право на спадкування за законом мають інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення (ч. 1 ст. 1265 ЦК).

Внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини (спадкування за правом представлення) (ч. 1 ст. 1266 ЦК).

Частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними (ч. 1 статті 1267 ЦК).

Як отримати спадок по закону?

Порядок оформлення спадщини за законом загальний: подача нотаріусу заяви про прийняття спадщини, заведення нотаріусом спадкової справи, провадження по спадковій справі і видача через шість місяців свідоцтва про право на спадщину. Єдине, що – уважно вивчити коло спадкоємців і до якої черги спадкування за законом вони належать.