Головна » Production » Адвокат по позбавленню батьківських прав у Києві, сімейний адвокат Київ

Позбавлення батьківських прав

Адвокат в кримінальних справах (провадженнях)

Сімейний адвокат (Київ) дуже часто стикається з питанням позбавлення батьківських прав. Юридична допомога і юридична консультація може надаватися у будь-який спосіб: по телефону, по електронній пошті, через розділ офіційного сайту «Запитати у адвоката», при безпосередньому проведенні консультації в офісі адвоката.

Як позбавити батьківських прав: консультація адвоката у Києві

Всім своїм потенційним клієнтам я роз’яснюю, що займатися питанням позбавлення батьківських прав можна лише при наявності відповідних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 СК України (підстави позбавлення батьківських прав), мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

 1. Не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 2. Ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;
 3. Жорстоко поводяться з дитиною;
 4. Є хронічними алкоголіками або наркоманами;
 5. Вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
 6. Засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

На практиці, частише за все, позбавляють батьківських прав на підставі пункту 2 частини 1 статті 164 СК України – за ухилення від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини.

Відповідно до пункту 16 Постанови Пленуму Верховного суду України № 3 від 30 березня 2007 року «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав» ухилення батьків від виконання своїх обов’язків має місце, коли  вони: 

 1. Не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її  навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини,  що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання;  
 2. Не спілкуються з дитиною в обсязі,  необхідному для її нормального  самоусвідомлення;  
 3. Не надають дитині доступу до культурних та інших духовних  цінностей;  
 4. Не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних  норм  моралі;  
 5. Не  виявляють  інтересу   до   її внутрішнього  світу;  
 6. Не  створюють умов для отримання нею освіти.

Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов’язками.

Отже, якщо адвокат переконається в наявності однієї із підстав для позбавлення батьківських прав, процедура позбавлення батьківських прав в загальних рисах наступна:

 • підготовка (збір письмових доказів), складання (оформлення пакету документів) та подача до суду позовної заяви про позбавлення батьківських прав із відповідними матеріалами в додатках.
 • відкриття провадження у справі,
 • залучення до участі у справі в якості третьої особи органу опіки та піклування, представленого належною юридичною особою (ч. 4 ст. 19 СК України),
 • орган опіки та піклування проводить за своїм місцезнаходженням засідання комісії з захисту прав дитини та подає суду письмовий висновок щодо розв’язання спору (ч. 5 ст. 19 СК України). 

Суди як правило ухвалюють рішення відповідно до письмового висновку органу опіки та піклування, в якому зазначається чи доцільно (недоцільно) позбавляти відповідача батьківських прав відносно дитини.

 • продовжується судове провадження за результатами якого суд ухвалює рішення по суті.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 СК України (правові наслідки позбавлення батьківських прав), особа, позбавлена батьківських прав:

 1. Втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання;
 2. Перестає бути законним представником дитини;
 3. Втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;
 4. Не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;
 5. Не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);
 6. Втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини.

Чи можна позбавити батьківських прав за несплату аліментів?

Несплата аліментів, відповідно до ст. 164 СК України, не є підставою (окремою підставою) для позбавлення батьківських прав, але ця обставина буде розглядатись в сукупності з іншими обставинами і врахується при прийнятті рішення органом опіки та піклування і судом.

Несплата аліментів може бути:

 • підставою для стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення (ч. 1 ст. 196 СК України),
 • підставою для притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів (ст. 164 КК України).