Головна » Production » Захист підозрюваного, обвинуваченого, підсудного в кримінальному провадженні в Києві, Україні
Адвокат в кримінальних справах (провадженнях)

Здійснення захисту обвинуваченого

Богомаз Андрій Павлович пропонує послуги адвоката по захисту обвинуваченого у кримінальному провадженні в Києві, Україні.

Відповідно до ч. 2 ст. 42 КПК України, обвинуваченим (підсудним) є особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в порядку, передбаченому статтею 291 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 42 КПК України, обвинувачений має право на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій.

Комплексно захистимо в судовому провадженні у першій інстанції, в апеляційній та касаційній інстанціях, у Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 42 КПК України, підозрюваний має право на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 45 КПК України, захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного.

Відповідно до ст. 47 КПК України: 

1. Захисник зобов’язаний використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з’ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.

2. Захисник зобов’язаний прибувати для участі у виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого. У разі неможливості прибути в призначений строк захисник зобов’язаний завчасно повідомити про таку неможливість та її причини слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, а у разі, якщо він призначений органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги, – також і цей орган (установу).

3. Захисник без згоди підозрюваного, обвинуваченого не має права розголошувати відомості, які стали йому відомі у зв’язку з участю в кримінальному провадженні і становлять адвокатську або іншу охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 48 КПК України, захисник може у будь-який момент бути залученим підозрюваним, обвинуваченим, їх законними представниками, а також іншими особами за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого до участі у кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані надати затриманій особі чи особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв’язку із захисником або особами, які можуть запросити захисника, а також надати можливість використати засоби зв’язку для запрошення захисника. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані утримуватися від надання рекомендацій щодо залучення конкретного захисника.

Отже, якщо ви або небайдужа для вас людина, стали підозрюваними у кримінальному провадженні, не варто займатись самодіяльністю, а потрібно якомога швидше залучити до справи захисника.

Оперативно визначимося у правовій ситуації, яка склалася, укладемо договір про надання правової допомоги та розпочнемо працювати на захист ваших прав, свобод та законних інтересів.

Адвокат в трудових спорах

Здійснення захисту обвинуваченого

Богомаз Андрій Павлович пропонує послуги адвоката по захисту обвинуваченого у кримінальному провадженні в Києві, Україні.

Відповідно до ч. 2 ст. 42 КПК України, обвинуваченим (підсудним) є особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в порядку, передбаченому статтею 291 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 42 КПК України, обвинувачений має право на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій.

Комплексно захистимо в судовому провадженні у першій інстанції, в апеляційній та касаційній інстанціях, у Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами.

Адвокат в трудових спорах