Головна » Production » Адвокат (представництво) потерпілого у адміністративному судочинстві в Києві, Україні

Здійснення представництва потерпілого

Адвокат в кримінальних справах (провадженнях)

Богомаз Андрій Павлович пропоує послуги адвоката (представництва) потерпілого у адміністративному судочинстві у Києві, Україні.

Відповідно до ст. 269 КУпАП Потерпілим є  особа,  якій  адміністративним правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду.

Потерпілий   має  право  знайомитися  з  матеріалами  справи, заявляти  клопотання,  при  розгляді справи користуватися правовою допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має  право  на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної   особи,    оскаржувати   постанову   по   справі   про адміністративне правопорушення.

Потерпілого може бути опитано як свідка відповідно до  статті 272 цього Кодексу.

Якщо ви є потерпілим від адміністративного правопорушення, необхідно відстоювати свої права і приймати участь у розгляді матеріалу про адміністративне правопорушення, добиватися відшкодування завданої шкоди. 

Постанову про накладення адміністративного стягнення, в залежності від обставин справи, можна досить вдало використовувати, наприклад, в порядку цивільного судочинства. Так, відповідно до ч. 4 ст. 61 ЦПК України, постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов’язкові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.