здійснення захисту особи стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію)

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 581 КПК України, особа, стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу, має право мати захисника і побачення з ним за умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допитів.

Відповідно до ст. 589 КПК України, у видачі особи іноземній державі відмовляється у разі, якщо: 

1) особа, стосовно якої надійшов запит про видачу, відповідно до законів України на час прийняття рішення про видачу (екстрадицію) є громадянином України;
2) злочин, за який запитано видачу, не передбачає покарання у виді позбавлення волі за законом України;
3) закінчилися передбачені законом України строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності або виконання вироку за злочин, за який запитано видачу;
4) компетентний орган іноземної держави не надав на вимогу центрального органу України додаткових матеріалів або даних, без яких неможливе прийняття рішення за запитом про видачу (екстрадицію);
5) видача особи (екстрадиція) суперечить зобов’язанням України за міжнародними договорами України;
6) наявні інші підстави, передбачені міжнародним договором України.

2. Особа, якій надано статус біженця, статус особи, яка потребує додаткового захисту, або їй надано тимчасовий захист в Україні, не може бути видана державі, біженцем з якої вона визнана, а також іноземній державі, де її здоров’ю, життю або свободі загрожує небезпека за ознаками раси, віросповідання (релігії), національності, громадянства (підданства), приналежності до певної соціальної групи або політичних.

У випадках виникнення питання про екстрадицію, доцільність залучення до справи захисника є очевидною, оскільки потрібні знання не тільки КПК України, а і міжнародних договорів України.

Богомаз Андрій Павлович пропоує захист прав іноземних громадян (питання екстрадиції) у Києві, Україні.

Інші послуги